Política de privacitat

Responsable del tractament de dades personals


Identitat: ALTING Grup Immobiliari.
Adreça: Av. Diagonal, 477, planta 14, 08036 Barcelona.


Finalitats de tractament


En ALTING Grup Immobiliari tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb alguna de les següents finalitats:

 • Notificació de notícies concernents al Grup Alting, notificació d’ofertes i actius d’interès i publicació periòdica de nostra newsletter.
 • Gestió dels currículum per a la inclusió en processos de selecció de ALTING Grup Immobiliari.
 • Gestió de les dades de l’interessat per a poder respondre a les sol·licituds i dubtes que ens plantegen.
 • Identificació dels nostres inversors per a donar compliment a les normatives legals vigents, entre altres com les exigida per Llei de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Així mateix, amb la finalitat de poder oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos i de millorar la seva experiència d’usuari, elaborem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. Tot això amb l’objectiu d’oferir uns serveis òptims i ajustats als perfils personals de cada client.

 

Legitimació per al tractament de dades


A continuació, s’indiquen les bases legals per les quals ALTING Grup Immobiliari tracta les seves dades personals:

 • Quan ens proporciona el consentiment perquè ALTING Grup Immobiliari pugui oferir-li productes i serveis ajustats al seu perfil.
 • Quan ALTING Grup Immobiliari té un interès legítim per al tractament de dades com són els fins administratius i operatius interns, així com per a proporcionar el millor servei possible a les seves necessitats.

 

Conservació de dades


ALTING Grup Immobiliari conservarà les dades personals mentre es mantingui la vigència del consentiment i durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzada, ALTING Grup Immobiliari està obligada a mantenir aquestes dades per requeriments normatius, tant per protecció de dades personals com per prevenció de blanqueig de capitals, requeriments fiscals o per altres requeriments normatius inherents al negoci. Aquestes dades es conservaran bloquejats i no seran utilitzats ni accedits en cap cas, excepte requeriment legal.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, ALTING Grup Immobiliari destruirà aquestes dades.


Drets dels interessats


Igualment l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per ALTING Grup Immobiliari, en concret:

 

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ALTING Grup Immobiliari estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
  dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ALTING Grup Immobiliari deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ALTING Grup Immobiliari deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podrien sol·licitar la portabilitat de les seves dades, i en aquest cas ALTING Grup Immobiliari els proporcionarà una còpia estructurada, d’ús comú i lectura mecànica d’aquests.

 

Pot exercir els drets que li atorga el Reglament adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, a la següent adreça: ALTING Grup Immobiliari, Departament d’Atenció al Client LOPD. Av. Diagonal, 477, planta 14, 08036 Barcelona. Mail: lopd@alting.com

Exactitud i veracitat de les dades facilitades


L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se ALTING Grup Immobiliari de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol
cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis
de la web de ALTING Grup Immobiliari.

ALTING Grup Immobiliari es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a ALTING Grup Immobiliari de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ALTING Grup Immobiliari sempre que procedeixi de fonts alienes a ALTING Grup Immobiliari.

Mesures de seguretat


ALTING Grup Immobiliari ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura implantar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ALTING Grup Immobiliari.

ALTING Grup Immobiliari no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ALTING Grup Immobiliari; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ALTING Grup Immobiliari.