Avís legal

Responsable del tractament de dades personals

 

Identitat: *ALTING GESTIÓ, S. a.

Adreça: Av. Diagonal, 477, planta 14, 08036 Barcelona.

Tel.: 93 505 40 40

Mail: lopd@alting.com

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona prenc 24.862, foli 191, fulla B-77.777 amb CIF: A-58413683

 

Per a qualsevol consulta o petició sobre dades de caràcter personal i/o d’empresa es pot dirigir al següent correu electrònic lopd@alting.com